Medicinske vage

Medicinske vage se koriste za merenje telesne mase. Mogu se koristiti za merenje beba i odraslih osoba.

Libela preciz u svojoj ponudi ima proizvode koje mogu zadovoljiti potrebe svih korisnika. Za više detalja i predloga koje bi vage bile najbolje za Vašu delatnost možete nas kontaktirati ovde.