Kolske i želežničke vage

Kolske vage se mogu podeliti u više vrsta.

Prva podela je prema materijalu od kojih se izrađuju. Vage mogu biti sa betonskom konstrukcijom i sa metalnom konstrukcijom. Kod vaga sa betoskom konstrukcijom se prijemnik tereta (most vage) izrađuje od jednog ili više segmenata od armiranog betona. Kod vaga sa metalnom konstrukcijom most vage je izrađen od čelične konstrukcije iz više segmenata međusobno spojenih.

Druga podela vaga jeste na nadzemne i ukopne vage. Nadzemne vage su praktičnije zbog lakšeg čišćenja podmosne konstrukcije, dok ukopne vage imaju estetsku prednost i u nivou tla su. Takođe se mora računati na to da su kod nazemnih vaga obavezni navozi za vagu koji produžuju samu konstrukciju vage za oko 50% (zahteva više prostora na mestu izrade vage).

Kolske vage se izrađuju u različitim dimenzijama i nosivostima. Dimenzije vage se određuju prema zahtevu kupca i nema posebnih ograničenja. Nosivost kolske vage varira od 10t do 60t (prema posebnim zahtevima može se isporučiti i vaga veće nosivoti do maksimalo 120t).

Želežnikče vage se izrađuju isključivo sa metalnom konstrukcijom i nosivosti do 120t. Kombinovane vage predstavljaju kombinaciju kolskih i želežničkih vaga (mogućnost merenja klasičnih i šinskih vozila na istoj platformi).