Servis

“Libela Preciz” se od svog nastanka bavi servisiranjem vaga na teritoriji cele Srbije.

U svom vlasništvu ima etaloniranu opremu za servisiranje vaga svih klasa tačnosti i to:
– analitičkih vaga (klase tačnosti I) – laboratorije;
– tehničkih vaga (klase tačnosti II) – laboratorije, zlatare itd;
– mehaničkih i elektronskih vaga (klase tačnosti III) – trgovačke, magaciniske, kolske i šinske vage;
– automatske i protočne vage;
– vage za građevinske svrhe.

Naši zaposleni su osposobljeni za intervencije u najkraćem mogućem roku (do 48h).

Napominjemo da je zakonska obaveza svakog imaoca merila da ima overenu vagu, pri čemu obučeno osoblje “Libela Preciz” može izvršiti pripremu za overavanje ili etaloniranje i iste samostalno overiti.

Ovde možete pogledati našu referenc listu firmi koje su nam ukazale poverenje.